Nieuws | Verantwoordingsorgaan per 1 januari 2017

14 november 2016

Het verantwoordingsorgaan komt tot stand door verkiezingen. Per 1 januari 2017 loopt de benoemingstermijn van Ronald Bogaard en Gerard Derix af.

Ronald Bogaard vertegenwoordigt de actieve deelnemers. Deze zetel moet worden ingevuld middels verkiezingen door en uit de actieve deelnemers. Ronald Bogaard heeft zich herkiesbaar gesteld. Omdat zich na een kandidatenoproep geen tegenkandidaten hebben gemeld, is het niet nodig geweest om verkiezingen te houden en is Ronald Bogaard voor een periode van drie jaar herbenoemd.

Gerard Derix vertegenwoordigt de pensioengerechtigde deelnemers. Deze zetel moet worden ingevuld middels verkiezingen door en uit de pensioengerechtigde deelnemers. Gerard Derix heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Namens de pensioengerechtigde deelnemers hebben zich na een kandidatenoproep twee kandidaten gemeld: Jan Hermans en Lucas Hoekman. Na online verkiezingen is Jan Hermans gekozen als nieuwe vertegenwoordiger van de pensioengerechtigde deelnemers voor een periode van drie jaar.
 
 
     Jan Hermans is werkzaam geweest bij Xerox van oktober 1972 tot en met juni 2010 in diverse functies, laatstelijk als Finance
     Manager Global Purchasing. Zijn motivatie om zitting te nemen in het verantwoordingsorgaan is om "samen met het
     pensioenfonds te zorgen voor een fastoenlijk pensioen voor de oud-medewerkers". Daarom vindt hij het een uitdaging
     om zich beschikbaar te stellen om samen met de andere leden van het verantwoordingsorgaan te toetsen of het bestuur op
     een evenwichtige manier rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden.
 

Per 1 januari 2017 zijn de leden van het verantwoordingsorgaan:
  • Roland Hoogendam (voorzitter)
  • Jan Wijnands (secretaris)
  • Ronald Bogaard
  • Jan Hermans
  • Wim Erkamp

    Het verantwoordingsorgaan, het bestuur en het Xerox Pensioenbureau danken Gerard Derix hartelijk voor zijn inzet als lid van het verantwoordingsorgaan in de afgelopen acht jaar.

Naar het nieuwsoverzicht