Nieuws | Herbenoeming Bram Spruijt in bestuur

20 december 2016

De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigde deelnemers in het bestuur worden gekozen door en uit de pensioengerechtigde deelnemers. Momenteel zijn dit Bram Spruijt en Ad Jansen. Per 2 april 2017 loopt de benoemingstermijn van Bram Spruijt af.

Bram Spruijt, tevens vicevoorzitter, heeft zich herkiesbaar gesteld. Omdat zich na een kandidatenoproep geen tegenkandidaten hebben gemeld, is het niet nodig om verkiezingen te houden. Het bestuur heeft Bram Spruijt vervolgens herbenoemd.

Het bestuur en het Xerox Pensioenbureau zien uit naar de voortgezette samenwerking met Bram Spruijt.

Naar het nieuwsoverzicht