Nieuws | Nieuwe gezichten in bestuur

24 augustus 2017

Met de benoemingen van Maurice van den Berg, Paul de Geus en Hilde Verdonschot-van Dijnen is het bestuur sinds enige tijd weer op volle sterkte. Graag stellen deze nieuwe bestuursleden zich kort aan u voor.
 
 
Maurice van den Berg Maurice van den Berg

namens actieve deelnemers                              

benoemd op 16 juni 2016

"Op 16 juni 2016 ben ik, Maurice van den Berg (48 jaar), door het bestuur van Stichting Pensioenfonds Xerox benoemd tot lid van het bestuur na eerdere instemming door De Nederlandsche Bank op 9 juni 2016. Ik neem plaats als bestuurslid namens de werknemers. Daarnaast ben ik lid van de commissie niet-financiële risico's.

Eind 2013 werd ik benaderd door een voormalig bestuurslid van het pensioenfonds met de vraag of ik interesse had zijn stokje over te nemen omdat hij voor een assignment naar het verre Oosten vertrok. Na meerdere malen als toeschouwer aanwezig te zijn geweest bij diverse bestuursvergaderingen vond ik de pensioenmaterie steeds interessanter worden en besloot ik na goedkeuring van de zittende bestuursleden me aan te melden als aspirant-bestuurslid en het opleidingstraject als aankomend bestuurslid te gaan volgen. Na een gedegen voorbereiding en opleiding werd ik toegelaten als bestuurslid anno juni 2016.

Als bestuurslid heb je een grote verantwoordelijkheid richting alle actieve alsook niet-actieve deelnemers om zo goed mogelijk te zorgen dat alle deelnemers een goed pensioen toekomt. Ik vind het belangrijk dat iedere deelnemer bewust is van het feit dat pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde is, een actieve deelnemer werkt per slot van rekening gemiddeld en dag in de week voor zijn of haar pensioen.

Ik woon in Holthees met mijn gezin. Christel en ik hebben twee prachtige jongens en ik breng mijn vrije tijd vooral door met mijn gezin, sporten en tuinieren."

  
 
Paul de Geus Paul de Geus                                                     

namens werkgevers [extern]                                

benoemd op 27 februari 2017
 
"In februari 2017 ben ik, Paul de Geus (54 jaar), na instemming door De Nederlandsche Bank op 27 februari 2017, benoemd tot lid van het bestuur van Stichting Pensioenfonds Xerox. Ik neem plaats namens de werkgevers en heb als expertisegebied het vermogensbeheer. Daarnaast ben ik lid van de beleggingscommissie en de commissie niet-financiële risico's.

Vanuit mijn jarenlange ervaring als vermogensbeheerder ben ik mij steeds meer gaan richten op de beleidsmatige kant daarvan in combinate met het besturen van pensioenfondsen. Ik heb al veel gewerkt met pensioenfondsen in mijn carrière. Ik ben dus goed bekend met de pensioensector. Toen via mijn netwerk deze functie ter sprake kwam, was ik snel enthousiast. Ik was al bestuurder van twee andere pensioenfondsen in de maakindustrie en dat spreekt mij zeer aan.

Naast de brede bestuurlijke verantwoordelijkheid richt ik mij specifiek op het vermogensbeheer en het risicomanagement. Het allerbelangrijkste is dat we als bestuur samen met alle stakeholders op een goede en professionele manier voor de deelnemers een goed pensioen kunnen verzorgen.

Ik woon in Nederhorst den Berg met mijn gezin met twee (bijna) volwassen dochters en geniet in mijn vrije tijd vooral van buiten leven, varen, wedstrijdzeilen en fietsen."

 
 
Hilde Verdonschot-van Dijnen Hilde Verdonschot-van Dijnen                              

namens werkgevers

benoemd op 16 mei 2017
 
"Op 16 mei 2017 ben ik, Hilde Verdonschot-van Dijnen (48 jaar), door het bestuur van Stichting Pensioenfonds Xerox benoemd tot lid van het bestuur na instemming door De Nederlandsche Bank. Ik neem plaats als bestuurslid namens werkgevers.

Vanuit mijn HR functies als manager Compensation & Benefits en Director HR, is de interesse gegroeid in de arbeidsvoorwaarde pensioen als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket dat we aanbieden.

In de voorbereiding van de nieuw gewenste pensioenregeling binnen Xerox Corporation begin 2012, raakte ik actief betrokken bij de voorbereidingen om de kosten van de pensioenregeling in Nederland voor Xerox meer voorspelbaar te maken en in omvang te beperken, terwijl er toch een goede pensioenregeling vanuit werkgever aan medewerkers aangeboden kon blijven worden. In de aanloop van de opzet van een nieuwe regeling werd een ALM-vervolgstudie ingezet om met name de gevolgen van de verschillende parameters en voorgestelde wijzigingen vanuit de wetgever in die periode en de effecten en risico's voor werknemer en werkgever te kunnen overzien. De studieresultaten en inzichten zijn gedeeld met de sociale partners van de Xerox bedrijven in Nederland en het pensioenfonds, evenals de wettelijke kaders. Vanuit de verkregen inzichten uit de studie, het overleg met Xerox Corporate en de bijeenkomsten met alle sociale partners is uiteindelijk een voorstel gedaan voor een aangepaste pensioenregeling voor de Xerox bedrijven in Nederland, waarmee ondernemingsraden en bonden uiteindelijk hebben mee-ingestemd eind 2013. Na het doorlopen van dit traject is mijn belangstelling voor deze belangrijke arbeidsvoorwaarde alleen maar gegroeid.

De verschillende levensfasen waarin medewerkers verkeren tijdens hun loopbaan brengen andere gespreksonderwerpen teweeg ten aanzien van arbeidsvoorwaarden, pensioen staat regelmatig op de agenda van de medewerker en dus ook van HR. Vanuit werkgeverszijde is er met name aandacht voor pensioen als arbeidsvoorwaarde gericht op de medewerkers actief in het bedrijf, binnen het pensioenfonds is de aandacht gericht op alle deelnemers in al hun hoedanigheden, actief, niet actief, slaper of gepensioneerd, dit totaalbelang wil ik graag mee ondersteunen.

Met het ontstaan van een werkgeversvacature in het pensioenfonds heb ik mijn interesse kenbaar gemaakt en ben ik als toehoorder in het pensioenbestuur terecht gekomen, na het volgen van de pensioentrainingen en goedkeuring door De Nederlandsche Bank kan ik dan nu als formeel bestuurslid aan de slag."

 

Naar het nieuwsoverzicht