Documenten en formulieren


Documenten

Via de onderliggende pagina's krijgt u toegang tot of vindt u informatie over de volgende documenten van Stichting Pensioenfonds Xerox:

Pensioenreglement

Statuten

Jaarverslag

Gedragscode

Financieel crisisplan


Missie, visie en strategie

Formulieren

Via de onderliggende pagina's krijgt u toegang tot de volgende formulieren van Stichting Pensioenfonds Xerox, het Ministerie van Justitie en de Belastingdienst:

Waardeoverdrachtformulier

Wijzigingsformulier bankgegevens

Vereveningsformulier

Loonheffingsformulier

 
Formulier bewijs van in leven zijn
 

 
 
 
                                                          Copyright 2004 - 2015 Stichting Pensioenfonds Xerox. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site.