Documenten en formulieren


Documenten

Via de onderliggende pagina's krijgt u toegang tot of vindt u informatie over de volgende documenten van Stichting Pensioenfonds Xerox:

 î Pensioenreglement                                          
 î Statuten
 î Jaarverslag
 î Gedragscode
 î Financieel crisisplan

Formulieren

Via de onderliggende pagina's krijgt u toegang tot de volgende formulieren van Stichting Pensioenfonds Xerox:

 î Waardeoverdrachtformulier                            
 î Wijzigingsformulier bankgegevens

Via de onderliggende pagina krijgt u toegang tot het volgende formulier van het Ministerie van Justitie:

 î Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen                    

Via de onderliggende pagina krijgt u toegang tot het volgende formulier van de Belastingdienst:

 î Opgaaf gegevens voor de loonheffingen


 
 
 
                                                          Copyright 2004 - 2014 Stichting Pensioenfonds Xerox. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site.