Loonheffingsformulier


Wanneer u een pensioenuitkering van Stichting Pensioenfonds Xerox gaat ontvangen, mag Stichting Pensioenfonds Xerox bij het inhouden van belasting en premie rekening houden met de loonheffingskorting. Een heffingskorting is een korting op uw belasting en premie.

Als u meerdere werkgevers en/of uitkeringsinstanties de loonheffingskorting laat toepassen, dan krijgt u teveel korting en moet u achteraf terugbetalen. U dient er dus voor op te letten, dat u maar één werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffingskorting laat toepassen.

Op de ''Opgaaf gegevens voor de loonheffingen'' (voorheen ''Loonbelastingverklaring'') geeft u aan of Stichting Pensioenfonds Xerox de loonheffingskorting moet toepassen. Wanneer uw pensioenuitkering ingaat, ontvangt u dit formulier automatisch van het Xerox Pensioenbureau. U kunt het formulier tevens downloaden via onderstaande link.

Opgaaf gegevens voor de loonheffingen
 
 
 
 
                                                          Copyright 2004 - 2015 Stichting Pensioenfonds Xerox. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site.