Pensioenplanner


Via onderstaande link kunnen geregistreerde gebruikers toegang krijgen tot de Pensioenplanner. Let op: geregistreerde gebruikers zijn alleen die deelnemers van Stichting Pensioenfonds Xerox die per post een wachtwoord hebben ontvangen.

 î Pensioenplanner

Let op: wegens het implementeren van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 is de Pensioenplanner tot medio 2014 niet beschikbaar!

Via onderstaande link kunt u de handleiding bij de Pensioenplanner downloaden.


 î Handleiding Pensioenplanner
 

 
 
 
                                                          Copyright 2004 - 2014 Stichting Pensioenfonds Xerox. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site.