Disclaimer


Op de toegang tot en het gebruik van www.xeroxpensioenfondsen.nl en de Pensioen Planner van Stichting Pensioenfonds Xerox zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Stichting Pensioenfonds Xerox behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen.

De website zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de websites is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren of distribueren van software is uitdrukkelijk verboden.

Hoewel Stichting Pensioenfonds Xerox haar websites met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de websites beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt Stichting Pensioenfonds Xerox geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de websites en het gebruik en de interpretatie daarvan.

Stichting Pensioenfonds Xerox biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de websites. Stichting Pensioenfonds Xerox is niet aansprakelijk voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de websites.

Stichting Pensioenfonds Xerox is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners en buttons of voor de inhoud van enige website van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere websites of bronnen die niet eigendom zijn van Stichting Pensioenfonds Xerox zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de websites.

Op het gebruik van de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

 
 
 
                                                          Copyright 2004 - 2015 Stichting Pensioenfonds Xerox. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site.