Nieuws
 

Geen toeslagverlening per 1 januari 2018 13 februari 2018
Stichting Pensioenfonds Xerox probeert de pensioenen van de actieve deelnemers aan te passen aan 75% van de stijging van de prijzen (de prijsindex). Daarbovenop probeert het pensioenfonds de pensioenen van de actieve deelnemers... Lees meer
 

Geen korting van pensioenen in 2018 16 januari 2018
Stichting Pensioenfonds Xerox hoeft de pensioenuitkeringen van de pensioengerechtigde deelnemers en de opgebouwde pensioenen van de actieve en gewezen deelnemers in 2018 niet te verlagen. Lees meer
 

Deelnemersvergaderingen 2017 19 december 2017
In november 2017 zijn twee deelnemersvergaderingen gehouden, waarvoor alle deelnemers van het pensioenfonds een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen. Tijdens de deelnemersvergaderingen is tekst en uitleg gegeven... Lees meer
 

Ouder nieuws