Nieuws | Wijziging statuten per 1 juli 2016

4 oktober 2016

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Xerox heeft per 1 juli 2016 gewijzigde statuten vastgesteld. De wijzigingen in de statuten zijn als volgt:
 
  • De stemverhouding tijdens bestuursvergaderingen is gewijzigd. In plaats van de gewogen stemverhouding die voorheen werd gehanteerd, is nu bepaald dat bestuursleden in bestuursvergaderingen ieder één stem hebben. Indien het bestuur een onafhankelijke voorzitter buiten zijn midden heeft benoemd (wat momenteel het geval is), heeft deze geen stem.
     
  • Het minimumaantal bestuursvergaderingen per jaar is verhoogd van twee naar zes. Dit aantal sluit beter aan bij de praktijk.
     
  • Wegens de verhuizing van Veenman naar Rotterdam is de vestigingsplaats van Veenman gewijzigd.

    U kunt de wijzigingen terugzien in de nieuwe statuten per 1 juli 2016.

Naar het nieuwsoverzicht