Inhoudingen

Belastingen en premies
Het pensioenfonds houdt loonheffing in op uw pensioen. Bovendien houdt het pensioenfonds een premie in voor de Zorgverzekeringswet. Deze bedragen gaan af van uw pensioen voordat u het pensioen op uw rekening krijgt.

Wijzigingen wanneer u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt
Nadat u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, gaat u minder belastingen en premies afdragen dan u gewend was. Voor uw besteedbaar inkomen heeft dit gunstige gevolgen. Bruto is uw pensioen meestal lager dan het inkomen dat u voorheen had, maar netto is die achteruitgang veel minder. Als u vóór uw AOW-gerechtigde leeftijd al pensioen ontvangt, heeft u dit nog voordeel niet.

Jaaropgave
Aan het begin van ieder jaar ontvangt u een jaaropgave, waarop alle gegevens staan vermeld die u nodig heeft voor uw belastingaangifte.