Wezenpensioen

Ingang en einde
Uw kind(eren) krijgt (krijgen) deze uitkering vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. Het pensioenfonds betaalt het wezenpensioen aan kinderen tot 21 jaar.

Kinderen die nog studeren, krijgen een wezenpensioen tot ze 27 jaar zijn of tot ze eerder klaar zijn met studeren. Ook gehandicapte kinderen krijgen een wezenpensioen tot hun 27e verjaardag. In het pensioenreglement staat aan welke voorwaarden kinderen moeten voldoen om tussen 21 jaar en 27 jaar een wezenpensioen te krijgen.

Hoogte
Hoe wordt het wezenpensioen berekend? De opbouw van het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben gekregen als u tot uw 67e zou hebben meegedaan met de pensioenregeling. Overlijdt u na uw pensionering, dan is de  opbouw van het wezenpensioen 14% van het ouderdomspensioen.