Nieuws | Geen korting van pensioenen in 2018

16 januari 2018

Stichting Pensioenfonds Xerox hoeft de pensioenuitkeringen van de pensioengerechtigde deelnemers en de opgebouwde pensioenen van de actieve en gewezen deelnemers in 2018 niet te verlagen. Dit blijkt uit een eerste, voorlopige berekening van de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2017. De precieze beleidsdekkingsgraad kan pas in de loop van 2018 worden berekend, maar het is nu al zeker dat een korting van de pensioenen in 2018 niet aan de orde zal zijn. Verlagingen van de pensioenen in de jaren na 2018 kunnen niet worden uitgesloten.

Naar het nieuwsoverzicht