Nieuws | Geen toeslagverlening per 1 januari 2021

16 februari 2021

Toeslagtoekenning voor actieve deelnemers

Stichting Pensioenfonds Xerox probeert de pensioenen van de actieve deelnemers aan te passen aan 75% van de stijging van de prijzen (de prijsindex). Daarbovenop probeert het pensioenfonds de pensioenen van de actieve deelnemers mee te laten groeien met de algemene loonontwikkeling (de loonindex). Het pensioenfonds reserveert geen geld voor deze toeslagverlening. Met uitzondering van de eventuele verhoging van de pensioenen van de actieve deelnemers wordt de toeslagverlening uit beleggingsrendement gefinancierd. De eventuele verhoging van de pensioenen van de actieve deelnemers wordt eerst gefinancierd uit de premieruimte. Vervolgens kan een eventueel tekort gefinancierd worden uit de vrije middelen.

Gezien de financiële positie heeft het bestuur moeten besluiten dat de pensioenen van de actieve deelnemers per 1 januari 2021 niet worden verhoogd.

U vindt hier meer uitgebreide informatie over toeslagverlening voor actieve deelnemers.


Toeslagtoekenning voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigde deelnemers

Stichting Pensioenfonds Xerox probeert de pensioenen aan te passen aan 75% van de stijging van de prijzen (de prijsindex). Het pensioenfonds reserveert geen geld voor deze toeslagverlening. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd.

Gezien de financiële positie heeft het bestuur moeten besluiten dat de pensioenen van de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigde deelnemers per 1 januari 2021 niet worden verhoogd.

U vindt hier meer uitgebreide informatie over toeslagverlening voor gewezen deelnemers en hier meer uitgebreide informatie over toeslagverlening voor pensioengerechtigde deelnemers.


Naar het nieuwsoverzicht