Nieuws | Wijziging pensioenreglement per 1 januari 2018

2 januari 2018

Het bestuur heeft per 1 januari 2018 een gewijzigd pensioenreglement vastgesteld naar aanleiding van een aantal wettelijke maatregelen. De wijzigingen in het pensioenreglement zijn als volgt:
  • De wettelijke pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2018 verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. Het bestuur en de sociale partners hebben er echter voor gekozen om de huidige pensioenrichtleeftijd van 67 jaar te behouden. Dit betekent wel dat het jaarlijkse opbouwpercentage verlaagd moest worden van 1,875% naar 1,738%, omdat de pensioenregeling anders fiscaal bovenmatig zou zijn.
  • De fiscale maxima voor het (uitgesteld) ouderdomspensioen (100% van het laatste pensioengevend jaarsalaris), het partnerpensioen (70% van het laatste pensioengevend jaarsalaris) en het wezenpensioen (14% van het laatste pensioengevend jaarsalaris) zijn afgeschaft.
  • Er geldt geen doorwerkvereiste meer bij uitstel van het ouderdomspensioen. Dit doorwerkvereiste hield in dat uitstel van de pensioendatum alleen mogelijk was als men nog een arbeidsovereenkomst met een werkgever had.
  • Verder is een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd en is de vestigingsplaats van werkgever Veenman B.V. gewijzigd van Capelle aan den IJssel in Rotterdam.

U kunt het gewijzigde pensioenreglement hier downloaden of u kunt een exemplaar aanvragen bij het Xerox Pensioenbureau.

Naar het nieuwsoverzicht