Nieuws | Wijziging pensioenreglement per 1 januari 2021

2 maart 2021

Het bestuur heeft per 1 januari 2021 een gewijzigd pensioenreglement vastgesteld.
 
De pensioenpremie zoals die is afgesproken door de sociale partners is niet toereikend gebleken om de pensioenregeling op evenwichtige wijze uit te blijven voeren. Om die reden heeft het bestuur besloten het opbouwpercentage in de pensioenregeling voor het jaar 2021 te verlagen naar 1,482%. Het nieuwe opbouwpercentage geldt alleen voor de pensioenopbouw van de actieve deelnemers in 2021, dus van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De pensioenpremie die de actieve deelnemers betalen in 2021, verandert niet.
 
Tevens zijn de mogelijkheid voor vrijwillige pensioenopbouw tijdens geboorteverlof en een aantal redactionele wijzigingen in het pensioenreglement doorgevoerd.

U kunt het gewijzigde pensioenreglement hier downloaden of u kunt een exemplaar aanvragen bij het Xerox Pensioenbureau.

Naar het nieuwsoverzicht