Nieuws | Deelnemersvergaderingen 2018

27 november 2018

Het bestuur heeft in november 2018 twee deelnemersvergaderingen gehouden. Alle deelnemers van het pensioenfonds hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Tijdens de deelnemersvergaderingen is tekst en uitleg gegeven over het gevoerde beleid en de financiële positie. Verder was er voor de aanwezigen ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen.
 
De eerste deelnemersvergadering is gehouden op donderdag 8 november 2018 te Venray. U kunt de presentatiesheets en het verslag van deze vergadering teruglezen. De tweede deelnemersvergadering vond plaats op donderdag 15 november 2018 te Breukelen. Ook van deze vergadering kunt u de presentatiesheets en het verslag teruglezen.

Naar het nieuwsoverzicht