Nieuws | Wijziging statuten per 1 januari 2019

8 januari 2019

Het bestuur heeft per 1 januari 2019 gewijzigde statuten vastgesteld naar aanleiding van de verzelfstandiging van het Xerox Pensioenbureau. De wijzigingen in de statuten zijn als volgt:
  • Onder werknemer wordt voortaan verstaan degene die een arbeidsovereenkomst met Xerox (Nederland), Xerox Manufacturing (Nederland), Veenman of Stichting Pensioenfonds Xerox heeft. De medewerkers van het Xerox Pensioenbureau zijn per 1 januari 2019 in dienst van Stichting Pensioenfonds Xerox.
  • Er is benadrukt dat het pensioenfonds gerechtigd is om de pensioenuitvoering van haar werknemers in eigen beheer uit te voeren. Hiertoe is een uitvoeringsreglement opgesteld.

U kunt de gewijzigde statuten hier downloaden of u kunt een exemplaar aanvragen bij het Xerox Pensioenbureau.

Naar het nieuwsoverzicht