Nieuws | Uniforme rekenmethodiek en communiceren in scenario's

30 september 2019

Vanaf 30 september 2019 moeten pensioenfondsen niet alleen de al opgebouwde pensioenaanspraken communiceren, maar ook de verwachte, pessimistische en optimistische uitkomsten van het bereikbare pensioen. Het is de bedoeling dat het pensioenfonds deze drie scenario's vermeldt op Mijnpensioenoverzicht.nl, het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (voor de eerste maal in 2020) en op verzoek van een deelnemer.
 
De methode om de uitkomsten in scenario's te berekenen, wordt de uniforme rekenmethodiek (URM) genoemd. Als gevolg van de complexiteit van deze berekeningsmethodiek is Stichting Pensioenfonds Xerox nog niet in staat om op dit moment de scenario's al weer te geven. Naar verwachting zal dit per
1 januari 2020 wel het geval zijn.

Naar het nieuwsoverzicht