Nieuws | Samenstelling verantwoordingsorgaan

13 februari 2020

De kandidatenoproep voor leden van het verantwoordingsorgaan per 1 januari 2020 heeft één kandidaat namens de gewezen deelnemers opgeleverd. Namens de pensioengerechtigde deelnemers hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld.
 
Dit betekent dat Jan Wijnands automatisch is herbenoemd namens de pensioengerechtigde deelnemers. Hij blijft tevens secretaris van het verantwoordingsorgaan.
 
De kandidaat namens de gewezen deelnemers, Petra van de Laar, is na een toetsing aan het functieprofiel en een gesprek met de voorzitter van het verantwoordingsorgaan, de voorzitter van het bestuur en de directeur benoemd namens de gewezen deelnemers.
 
De samenstelling van het verantwoordingsorgaan per 1 januari 2020 is daarmee als volgt:
  • Tiny Hendriks, voorzitter, lid namens de werkgevers;
  • Jan Wijnands, secretaris, lid namens de pensioengerechtigde deelnemers;
  • Ronald Bogaard, lid namens de actieve deelnemers;
  • Jan Hermans, lid namens de pensioengerechtigde deelnemers; en
  • Petra van de Laar, lid namens de gewezen deelnemers.
     
Naar het nieuwsoverzicht