Nieuws | Verzending Uniform Pensioenoverzichten 2020

28 mei 2020

De Uniform Pensioenoverzichten worden jaarlijks verstuurd aan alle deelnemers. Dit gebeurt normaal gesproken in de maand juni aan de actieve deelnemers en in de maand september aan de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigde deelnemers.

Doordat de definitieve salarisgegevens per 1 januari 2020 van de actieve deelnemers pas in de maand juli bekend zullen zijn, kunnen de Uniform Pensioenoverzichten dit jaar voor deze groep deelnemers pas in augustus verzonden worden. De Uniform Pensioenoverzichten voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigde deelnemers worden zoals gebruikelijk in september verstuurd.

Naar het nieuwsoverzicht