Nieuws | Samenstelling verantwoordingsorgaan per 1 januari 2022

14 oktober 2021

De kandidatenoproep voor leden van het verantwoordingsorgaan per 1 januari 2022 heeft geen nieuwe kandidaten opgeleverd. Dit betekent dat Ronald Bogaard automatisch is herbenoemd namens de actieve deelnemers en dat Jan Hermans automatisch is herbenoemd namens de pensioengerechtigde deelnemers. De werkgevers hebben besloten tot herbenoeming van Tiny Hendriks.
 
De samenstelling van het verantwoordingsorgaan per 1 januari 2022 blijft daarmee als volgt:
  • Tiny Hendriks, voorzitter, lid namens de werkgevers;
  • Jan Wijnands, secretaris, lid namens de pensioengerechtigde deelnemers;
  • Ronald Bogaard, lid namens de actieve deelnemers;
  • Jan Hermans, lid namens de pensioengerechtigde deelnemers; en
  • Petra van de Laar, lid namens de gewezen deelnemers.

Naar het nieuwsoverzicht