Ouderdomspensioen

Ingang en einde
U kunt met pensioen op de dag dat u 67 jaar wordt. U krijgt dit pensioen totdat u overlijdt.

Hoogte
Het is nu nog niet te zeggen hoeveel ouderdomspensioen u precies krijgt als u 67 jaar bent. Uw pensioenregeling is een 'uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling'. Dat betekent dat uw pensioenuitkering afhangt van de salarissen die u tot aan uw pensioen jaarlijks verdiend hebt. Hoeveel pensioenuitkering u krijgt, weet u pas precies als u met pensioen gaat.