Nieuws | Toekomst van het pensioenfonds

16 december 2022

Stichting Pensioenfonds Xerox zal niet zelfstandig voortbestaan en onderzoekt de alternatieven. Meer informatie staat in de meest recente nieuwsbrief en de presentatie die tijdens de deelnemersvergaderingen van november 2022 is gegeven.

De meest passende optie is een eigen Xerox-kring bij een Algemeen Pensioenfonds (APF). Het bestuur heeft op 8 december 2022 een intentieverklaring getekend om de verplichtingen en bezittingen van het pensioenfonds per 31 december 2023 over te dragen aan Het Nederlandse Pensioenfonds.

Voor de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigde deelnemers verandert er nu nog niets. Zij zullen in 2023 op de hoogte gehouden worden van de effecten van de overgang per 31 december 2023. De bedragen van de (opgebouwde) pensioenen veranderen daardoor in ieder geval niet.

De actieve deelnemers gaan per 1 januari 2023 pensioen opbouwen in een premieovereenkomst (iDC), ook bij 
Het Nederlandse Pensioenfonds. Ook dat heeft geen effect op hun opgebouwde pensioen bij het pensioenfonds.

Naar het nieuwsoverzicht