Asset allocatie

De asset allocatie (ook wel de beleggingsmix genoemd) betreft de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën.

In onderstaande tabel worden de strategische beleggingsmix en de toegestane bandbreedten weergegeven. Deze strategische beleggingsmix komt voort uit de Asset Liability Management-studie die in 2016 is uitgevoerd en zal gefaseerd worden geïmplementeerd.
 
Beleggingscategorie Strategische mix (%)        Minimum (%)        Maximum (%)
Vastrentende waarden             55,0 45,0 65,0
Aandelen 25,0 20,0 30,0
Vastgoed 10,0 5,0 15,0
Commodities 10,0 7,5 12,5
Totaal 100,0    

De samenstelling van het vermogen dient binnen de toegestane bandbreedtes te blijven. In geval van heftige marktbewegingen of andere uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur besluiten tijdelijk af te wijken van het bovenstaande beleid.

De werkelijke samenstelling van de portefeuille per 31 december 2016 is als volgt.
 
Beleggingscategorie             Beleggingsmix (%)
Vastrentende waarden     56,5
Aandelen     34,4
Vastgoed     4,3
Commodities     4,1
Liquide middelen     0,7
Totaal     100,0