Nieuws | Wijziging pensioenreglement per 1 januari 2020

26 maart 2019

Het bestuur heeft per 1 januari 2020 een gewijzigd pensioenreglement vastgesteld.
 
De pensioenpremie zoals die is afgesproken door de sociale partners is niet toereikend gebleken om de pensioenregeling op evenwichtige wijze uit te blijven voeren. Om die reden heeft het bestuur besloten het opbouwpercentage in de pensioenregeling te verlagen van 1,738% naar 1,536%. Het nieuwe opbouwpercentage geldt alleen voor de pensioenopbouw van de actieve deelnemers in 2020, dus van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Het pensioen dat is opgebouwd tot 31 december 2019 blijft onveranderd. De pensioenpremie die de actieve deelnemers betalen in 2020, verandert niet.
 
Het bestuur van het pensioenfonds en de sociale partners gaan op korte termijn nog in overleg om te bekijken of het besluit om het opbouwpercentage te verlagen wellicht nog herzien kan worden.
 
Tevens is een aantal redactionele wijzigingen in het pensioenreglement doorgevoerd.

U kunt het gewijzigde pensioenreglement hier downloaden of u kunt een exemplaar aanvragen bij het Xerox Pensioenbureau.

Naar het nieuwsoverzicht