Nieuws
 

Wijziging pensioenreglement per 1 januari 2021 2 maart 2021
Het bestuur heeft per 1 januari 2021 een gewijzigd pensioenreglement vastgesteld. De pensioenpremie zoals die is afgesproken door de sociale partners is niet toereikend gebleken om de pensioenregeling op evenwichtige wijze uit te blijven voeren.
Lees meer
 

Geen verlaging per 1 januari 2021 16 februari 2021
Het pensioenfonds moet genoeg vermogen aanhouden om de pensioenen te kunnen garanderen. De verhouding tussen het vermogen aan de ene kant en de pensioenen aan de andere kant wordt uitgedrukt met een beleidsdekkingsgraad.
Lees meer
 

Geen toeslagverlening per 1 januari 2021 16 februari 2021
Stichting Pensioenfonds Xerox probeert de pensioenen van de actieve deelnemers aan te passen aan 75% van de stijging van de prijzen (de prijsindex). Daarbovenop probeert het pensioenfonds de pensioenen van de actieve deelnemers mee te laten groeien...
Lees meer
 

Ouder nieuws