Nieuws

Collectieve waardeoverdracht uitgevoerd 25 januari 2024
 
Stichting Pensioenfonds Xerox (SPX) heeft haar verplichtingen en beleggingen overgedragen aan Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Vanaf 1 januari 2024 is HNPF daarmee uw pensioenuitvoerder. U kunt hen bereiken op 0523 20 82 53 op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur of via hnpf-pkxerox@dion.nl
Website: Pensioenkring Xerox - Het Nederlandse Pensioenfonds (hnpf.nl)
 

Geen toeslagverlening per 1 januari 2024 24 januari 2024
 
SPX i.l. probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met 100% van de prijsindex. Dit is de ambitie. Maar aanpassing kan alleen onder bepaalde voorwaarden. De toeslagverlening is onder andere afhankelijk van de ontwikkeling van de prijsindex. Deze was in de periode oktober 2022-oktober 2023 negatief, waardoor het toeslagbeleid geen ruimte bood voor toeslagverlening.
 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in 2023 de prijsindexmethodiek gewijzigd. Toepassing daarvan met terugwerkende kracht leidde evenmin tot toeslagruimte. En sociale partners hebben (nog) geen intentie uitgesproken om pensioenen over te brengen naar het nieuwe stelsel. Het is daarom ook niet mogelijk gebruik te maken van de versoepelde regels voor toeslagverlening die daaraan zijn verbonden.
 
Daarom heeft het bestuur moeten besluiten dat per 1 januari 2024 geen toeslag kan worden toegekend. Zie ook de toelichting in de presentaties van de deelnemersvergaderingen van 2023 hieronder.
 

Presentaties deelnemersvergaderingen 2023 30 november 2023
De presentaties van de deelnemersvergaderingen van 2023 (2 november 2023 in Nieuwegein en 6 november 2023 in Overloon) kunnen via onderstaande links bekeken worden.
Lees meer
 

Groen licht collectieve waardeoverdracht naar HNPF 22 augustus 2023
Wij informeerden u al eerder over het besluit om het pensioenfonds op te heffen en de opgebouwde pensioenaanspraken en de pensioenuitkeringen over te dragen aan Pensioenkring Xerox van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF).
Lees meer
 

Ouder nieuws