Nieuws | Groen licht van De Nederlandsche Bank (DNB) voor collectieve waardeoverdracht naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF)

22 augustus 2023

Wij informeerden u al eerder over het besluit om het pensioenfonds op te heffen en de opgebouwde pensioenaanspraken en de pensioenuitkeringen over te dragen aan Pensioenkring Xerox van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF).

Wij hebben u tevens geïnformeerd dat de door het pensioenfonds voorgenomen overdracht van de pensioenen alleen door kan gaan als De Nederlandsche Bank (DNB) hiermee instemt. DNB heeft aangegeven geen verbod op te leggen op de voorgenomen collectieve waardeoverdracht naar HNPF. DNB heeft beoordeeld dat het proces juist en zorgvuldig is doorlopen en dat de overdracht van alle pensioenen volgens de regels zal worden overgedragen. Dit betekent dat, nu ook DNB akkoord is, de collectieve waardeoverdracht op 31 december 2023 kan plaatsvinden. Meer informatie over de collectieve waardeoverdracht ontvangt u van ons in een volgende nieuwsbrief.

Via deze link kunt u de brief van DNB vinden.

Het bestuur is verheugd dat na een intensieve periode en na gedegen onderzoek de collectieve waardeoverdracht nu kan worden uitgevoerd. We zijn prima op schema om de collectieve waardeoverdracht van het pensioenfonds naar HNPF aan het einde van dit jaar volgens plan te laten plaatsvinden.

Naar het nieuwsoverzicht