Beleggingsadvescommissie

De beleggingsadviescommissie ondersteunt en adviseert het bestuur over het strategische beleggingsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn de Asset Liability Management-studie en de selectie van vermogensbeheerders.

Daarnaast is de beleggingsadviescommissie verantwoordelijk voor het tactische beleggingsbeleid. Onder het tactische beleggingsbeleid wordt verstaan het innemen en/of accepteren van een afwijkende positie ten opzichte van de strategische beleggingsmix, maar wel binnen de richtlijnen van het beleggingsplan, om zo te proberen een beter resultaat te behalen gegeven marktomstandigheden en marktverwachtingen.

Tevens is de beleggingsadviescommissie verantwoordelijk voor het monitoren van de performance en risicolimieten en het evalueren van de bestaande vermogensbeheerders.

De leden van de beleggingsadviescommissie zijn Paul van Aalst (voorzitter), Rob Smeets en Paul de Geus. Momenteel heeft de beleggingsadviescommissie één vacature.