Dekkingsgraden

Dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad
De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële positie en geeft de verhouding weer tussen de verplichtingen en bezittingen. De dekkingsgraad wordt beïnvloed door verschillende factoren. Een kleine verandering in bijvoorbeeld de rentestand of het rendement van de beleggingen heeft een aanzienlijk effect op de hoogte van de dekkingsgraad. Hierdoor kan de dekkingsgraad in korte tijd sterk schommelen. De dekkingsgraad is dus een momentopname van de financiële positie aan het einde van de maand.

Sinds 2015 moeten pensioenfondsen daarom bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.

Verloop dekkingsgraden
De dekkingsgraad per 31 oktober is 97,7%. De beleidsdekkingsgraad van oktober 2020 is 97,1%. Hieronder ziet u in een grafiek hoe beide dekkingsgraden zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld.

De actuele dekkingsgraad is in oktober gedaald van 98,7% naar 97,7% en de beleidsdekkingsgraad daalde ook, van 97,3% naar 97,1%. De gedaalde rente en dalende koersen in Europa en Noord-Amerika zijn de belangrijkste oorzaken.

Grafiek dekkingsgraden oktober 2020