Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds en het vertegenwoordigen van de stichting. Bij het vervullen van haar taak zorgt het bestuur ervoor dat alle belanghebbenden zich op evenwichtige wijze door het bestuur vertegenwoordigd kunnen voelen.

Het bestuur bestaat uit tien leden en is als volgt samengesteld.
 
 
Gerald Santing

onafhankelijke voorzitter [extern]                       
 
 
Bram Spruijt Bram Spruijt

vicevoorzitter, namens pensioengerechtigde deelnemers 
 
 
Rob Smeets Rob Smeets

namens werkgevers                                             
 
 
Rob Martens Rob Martens

namens werkgevers                                           
 
 
Hilde Verdonschot-van Dijnen Hilde Verdonschot-van Dijnen                              

namens werkgevers
 
 
Paul de Geus Paul de Geus                                                     

namens werkgevers [extern]                                
 
 
John van den Muijsenberg John van den Muijsenberg

namens actieve deelnemers                               
 
 
Maurice van den Berg
Maurice van den Berg

namens actieve deelnemers                               
 
 
 
                  
vacature

namens actieve deelnemers                              
 
 
 
Rob Oegema Rob Oegema

namens actieve deelnemers [aspirant-bestuurslid]
 
 
Ad Jansen Ad Jansen

namens pensioengerechtigde deelnemers