Nieuws | Toeslagverlening per 1 januari 2023

16 december 2022

Goed nieuws: Stichting Pensioenfonds Xerox verhoogt de (opgebouwde) pensioenen per 1 januari 2023 met 1,98%.

Het pensioenfonds probeert ieder jaar de pensioenuitkeringen of opgebouwde pensioenen 
te verhogen met maximaal 75% van de prijsindex. Dit is de ambitie. Maar aanpassing conform deze ambitie kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. De beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2022 van 113,3% ligt tussen de onder- en de bovengrens. Bij wijze van uitzondering op het beleid heeft het bestuur besloten eenmalig de ambitie te baseren op 100% van de prijsindex. Daarom is het mogelijk een gedeeltelijke toeslag van 1,98% toe te kennen per 1 januari 2023.

Dit betekent het volgende:

  • De bruto uitkeringen van de pensioengerechtigde deelnemers worden vanaf januari 2023 verhoogd met 1,98%.
  • De opgebouwde pensioenen van de gewezen deelnemers worden per 1 januari 2023 verhoogd met 1,98%.


U vindt hier meer uitgebreide informatie over toeslagverlening voor gewezen deelnemers en hier meer uitgebreide informatie over toeslagverlening voor pensioengerechtigde deelnemers.

Er zijn pensioenfondsen die in de tweede helft van 2022 een (extra) toeslag hebben verleend wegens tijdelijk geldende soepelere regels. Er gelden strenge voorwaarden waaraan een pensioenfonds moest voldoen om hiervan gebruik te mogen maken. Een onderbouwde verwachting dat er wordt 'ingevaren' in het nieuwe pensioenstelsel is zo'n wettelijk vereiste. Veel (grote) pensioenfondsen konden daar eenvoudig aan voldoen, omdat de betrokken sociale partners dat al besloten hadden. Het bestuur heeft de sociale partners bij Xerox en Veenman gevraagd of zij willen invaren. Daarop hebben de werkgevers laten weten dat ze de consequenties van invaren onvoldoende kunnen overzien en daarom die keuze nog niet kunnen maken. Het bestuur heeft de geboden ruimte voor soepelere toeslagverlening in 2022 dus niet kunnen benutten.


Naar het nieuwsoverzicht