Nieuws | Herbenoemingen in bestuur

12 januari 2021

Sinds 2017 zetelt extern bestuurslid Paul de Geus in het bestuur namens de werkgevers. Inmiddels is Paul de Geus tevens voorzitter van de beleggingsadviescommissie. Het bestuur heeft besloten Paul de Geus met ingang van 27 februari 2021 te herbenoemen als bestuurslid voor een termijn van vier jaar.

De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigde deelnemers in het bestuur worden gekozen door en uit de pensioengerechtigde deelnemers. Momenteel zetelen Bram Spruijt (tevens vicevoorzitter) en Ad Jansen in het bestuur namens de pensioengerechtigden. Per 2 april 2021 loopt de benoemingstermijn van Bram Spruijt af. Omdat zich na een kandidatenoproep geen tegenkandidaten hebben gemeld, is het niet nodig om verkiezingen te houden, tevens omdat Bram Spruijt zich beschikbaar heeft gesteld voor een nieuwe termijn. Het bestuur heeft Bram Spruijt vervolgens herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Het bestuur en het Xerox Pensioenbureau zien uit naar het voortzetten van de samenwerking met Paul de Geus en Bram Spruijt.

Naar het nieuwsoverzicht