Nieuws | Geen verlaging per 1 januari 2021

16 februari 2021

Het pensioenfonds moet genoeg vermogen aanhouden om de pensioenen te kunnen garanderen. De verhouding tussen het vermogen aan de ene kant en de pensioenen aan de andere kant wordt uitgedrukt met een beleidsdekkingsgraad. Wanneer deze beleidsdekkingsgraad te laag wordt en binnen een bepaalde termijn geen herstel wordt verwacht, kan besloten worden om de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen te verlagen (te korten).

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Xerox heeft besloten de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen per 1 januari 2021 niet te verlagen. Het pensioenfonds heeft gebruikgemaakt van de vrijstellingsregeling. Hierbij zijn de belangen van alle betrokken partijen evenwichtig afgewogen. Indien geen gebruik was gemaakt van de vrijstelling, dan hadden de pensioenaanspraken en de pensioenrechten vrijwel zeker met circa 1,4% verlaagd moeten worden per 31 december 2020.

De afgelopen 10 jaar heeft eenmaal een korting plaatsgevonden. Per 1 april 2014 zijn de pensioenen met 2,6% verlaagd. De kans op een korting is in de komende jaren aanwezig. Een eventuele verlaging kan op zijn vroegst per 31 december 2021 plaatsvinden.

Naar het nieuwsoverzicht