Nieuws

Deelnemersvergaderingen 2018 26 juni 2018
Het bestuur heeft besloten in 2018 twee deelnemersvergaderingen te houden. Alle deelnemers van het pensioenfonds zullen hiervoor in de komende maanden een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Lees meer
 

Geen toeslagverlening per 1 januari 2018 13 februari 2018
Stichting Pensioenfonds Xerox probeert de pensioenen van de actieve deelnemers aan te passen aan 75% van de stijging van de prijzen (de prijsindex). Daarbovenop probeert het pensioenfonds de pensioenen van de actieve deelnemers... Lees meer
 

Geen korting van pensioenen in 2018 16 januari 2018
Stichting Pensioenfonds Xerox hoeft de pensioenuitkeringen van de pensioengerechtigde deelnemers en de opgebouwde pensioenen van de actieve en gewezen deelnemers in 2018 niet te verlagen. Lees meer
 

Ouder nieuws